C a f é  G r e n s g e v a l 

Café Grensgeval – de naam zegt het al.Wij horen nergens bij.Wij staan voor iedereen open.Wij bieden ruimte, wij hebben plek.Tijd voor troost, plaats voor plezier.Een honk voor iedereen.Omdat niemand in een hokje hoort.Wees welkom voor een koffie met een punt. Voel je thuis bij een biertje en een plank lekkers. Pak een stoel, speel een spelletje, maak een praatje. In Café Grensgeval verstaan we elkaar.